Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Zaman zaman gerçekleştirilen, suçu ve suçluyu meşru gösteren yalan ve iftira yüklü yayınlarla kamuoyunu yönlendirmeyi amaç ve alışkanlık edinen, Türk aile yapısını hedef alan ve sapkın akımlara yol açan yayıncılık faaliyetleri karşısında daha hassas olunmalı, Türk milletinin değerleri korunmalıdır.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, milletleri millet yapan temel unsurun dil olduğunu söyledi.

Türk dili araştırmalarına verilen önemin artırılması gerektiğini dile getiren Kılıç, “Türkçe’nin uluslararası düzeyde bilim, sanat, ticaret ve ana iletişim dili olarak kullanılmasını mümkün kılacak adımlar atılmalıdır. Türkçe’nin yozlaşmasına fırsat verilmemelidir. Türkçe, her şekilde ve şartta korunmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı 2020 Vizyon Belgesinde yer alan çerçevede milli kültürümüzü yansıtan filmleri, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ortak kültürel değerlerimizi yansıtacak film projelerini var gücümüzle desteklemekteyiz.” dedi.

Filiz Kılıç, Alevilik Bektaşilik İhtisas Kütüphanesinin şubat ayında açılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Denetimlerin sıklıkla gerçekleştirilmesi gerekir”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, medyanın özgürlükler ve güvenlik dengesi arasındaki en hassas alanların başında geldiğini söyledi.

Medyanın denetlenmesinin meşru bir hak olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, Türkiye’de bu görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yürüttüğünü aktardı.

İsmail Özdemir, şöyle devam etti:

“Zaman zaman gerçekleştirilen, suçu ve suçluyu meşru gösteren yalan ve iftira yüklü yayınlarla kamuoyunu yönlendirmeyi amaç ve alışkanlık edinen, Türk aile yapısını hedef alan ve sapkın akımlara yol açan yayıncılık faaliyetleri karşısında daha hassas olunmalı, Türk milletinin değerleri korunmalıdır. Temenni ve beklentimiz, RTÜK’ün sorumluluk sahasına giren konulardaki irade ve kararlılığının sarsılmaz şekilde devam edebilmesidir. Bunun yanı sıra, yine, RTÜK’ün sorumluluk alanı içerisinde bulunan IP televizyonlar olarak kategorize edilen mecralardaki yerel, bölgesel ve ulusal yayınların denetimlerinin de sıklıkla ve hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerekir.”

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türk Dil Kurumunun bu yıl içinde 15’i uluslararası, 5’i ulusal olmak üzere 20 bilimsel etkinlik düzenlediğini dile getirdi. Topsakal, Türkçe’nin etimolojisi ve Türkiye Türkçesi Ağızları Projesinin sürdüğünü aktardı.

Türk Tarih Kurumunun ise bu yıl 40 bilimsel etkinliğe destek olduğunu anlatan Topsakal, ayrıca Kurumun 947 öğrenciye burs verdiğini bildirdi.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Kapadokya bölgesinin, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir yer olduğunu söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerini de kapsayacak şekilde sınırlarının genişletilmesi önerisini daha önce dile getirdiklerini ifade eden Kaşlı, “Alan Başkanlığı kapsamına alınmasını önerdiğimiz bölgede yer alan Ihlara Vadisi bölgesine ulaşımla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için Nevşehir Tuzköy’de bulunan küçük çaplı havaalanının, Ihlara Derinkuyu Güzelyurt bölgesine taşınarak isminin de uluslararası Kapadokya Turizm Havaalanı olmasını talep etmekteyiz.” diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla Uludağ bölgesindeki farklı kurumların yetki çatışmaları ve bu durumun yarattığı kargaşaya son verildiğini belirtti.

Alan Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyonun, kurumların temsilcileri ve uzmanlarından oluştuğunu ifade eden Zırhlıoğlu, bölgenin korunması ve geliştirilmesinde karar alma süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

“Asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteğinin verilmesi beklentimizdir”

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, istikbale güvenle bakabilmek için güçlü ve çağdaş bir sosyal güvenlik sisteminin varlığının zaruri olduğuna işaret ederek, “Kayıt dışı istihdamın azaltılıp, aktif sigortalı sayısının arttığı, tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli iş ortamının tesis edildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında işverenin ve işçilerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesini ve devlet kurumlarımızın bu konudaki çalışmalarını sürdürmesini memnuniyetle izlemekteyiz.” dedi.

Kadınların çalışma hayatına girişlerinin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Yılık, engellilerin istihdamını kolaylaştıracak düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Pelin Yılık, şunları kaydetti:

“Emeklilerimizin günümüz ekonomik koşullarında ve huzur içerisinde yaşayacakları sosyal ve ekonomik yönden toplumun diğer kesimleriyle birlikte yüzlerinin güleceği bir refah düzeyine kavuşturulması, net asgari ücretin yaşam seviyesinde belirlenmesi ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteğinin verilmesi beklentimizdir. Önceliğin gençlerimize verilmesi suretiyle her ailede en az bir çalışanın olmasını sağlayacak hane bazlı istihdam destek sisteminin uygulamaya geçmesini önemli bulmaktayız. Ayrıca, istihdam imkanı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanmalı, bu doğrultuda her aileden en az bir kişiye iş imkanı temin edilmeli, çalışamayacak durumda olanlar sosyal korumadan yararlandırılmalıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

asdasdas