Stopaj artırımıyla incelemelere ‘dur’

Yapılandırma kanunu, yakın geçmişte yaşanan zorlu ekonomik şartlar nedeniyle kamuya ödemelerini aksatmış, takibe girmiş işletmelere, temiz bir sayfa açma imkanı tanıyor. Bundan yararlanmak isteyen işletmelerin yapması gereken ise geçmiş dönem vergilerinde belirlenen oranlarda artırım yapmak. Sistem Global Danışmanlık Yönetici Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus ve vergi ekibinin desteğiyle hazırladığımız dizinin bu bölümünde gelir ve kurumlar vergisi stopaj artırımını inceleyeceğiz.

Mükellefler, gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak ödemeleri halinde, haklarında, artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmamış olması durumunda da gelir ve kurumlar vergisi stopaj artırımda bulunmak mümkün. Artırım kapsamına sadece aşağıdaki stopaja tabi aşağıdaki ödeme türleri giriyor:

– Hizmet erbabına ödenen ücretler,

– Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,

– Kira ödemeleri,

– Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin ödemeler,

– Çiftçilere yapılan ödemeler,

– Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler,

– Kâr payı ödemeleri.

Ücret ödemeleri

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden her bir vergilendirme dönemine ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden yıllar itibariyle tablodaki oranlarda hesaplanacak gelir vergisini artırım olarak ödeyecekler.

Kira ve kâr payı

İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden ayrı ayrı olmak üzere yıllar itibariyle tablodaki oranlarda vergi artırımı yapılacak. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecek.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte serbest meslek erbabına yapılan ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının yüzde 50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte kira ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte kâr payı ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için artırılan matrahların yüzde 80’inden az olmamak üzere belirlenen tutarlar üzerinden yüzde 15 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle artırımdan yararlanılabilecektir.

İnşaat ve onarım

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin yapılan ödemeler (tam ve dar mükellef kurumlara yapılanlar dahil) üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 2018-2022 yılları için her bir yıl itibariyle yüzde 1 oranında hesaplanan vergiyi artırmak suretiyle kanun hükümlerinden yararlanılabilecek.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya verilse de bu ödemenin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanacak verginin ödenmesiyle artırımdan yararlanılacak.

ÇİFTÇİLERE VE VERGİDEN MUAF ESNAFA ÖDEMELER

Çiftçilere ve vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının yüzde 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanacaklar.

İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte bu türden ödemelerin beyannamede bulunmaması hâlinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden,

– Çiftçilere yapılan ödemeler için yüzde 2,

– Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler için yüzde 5 oranında hesaplanacak verginin ödenmesi suretiyle artırımdan yararlanılabilecek.

YARIN: İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir